Ležaljke

Dječji krevetić

Dječji krevetić za jaslice
Dužina: 120 cm
Dubina: 60 cm
Visina: 90 cm

Ležajevi za dječje vrtiće

Drvena ležaljka
Dužina: 128 cm
Dubina: 56 cm
Visina: 14 cm

Ležaljka Angeles
Dužina: 138 cm
Dubina: 55 cm
Visina: 13 cm

Ležaljka Angeles s posteljinom
Dužina: 138 cm
Dubina: 55 cm
Visina: 13 cm

Nosač za ležaljke

Nosač za ležaljku Angeles